paseges cert

Ιχθυοτροφικό- οικοτουριστικό πάρκο της Ελλάδας

Εγκαινιάζεται την Κυριακή το πρώτο ιχθυοτροφικό- οικοτουριστικό πάρκο της Ελλάδας

«Τηθύς», όπως η αρχαία θάλασσα, απομεινάρι της οποίας αποτελεί η Μεσόγειος, είναι το όνομα του πρώτου ιχθυοτροφικού- οικοτουριστικού πάρκου της Ελλάδας που θα ξεκινήσει τη λειτουργία του στον υγρότοπο Παπαπουλίου, στους Ν. Πόρους Πιερίας.

Το πάρκο, που εγκαινιάζεται την προσεχή Κυριακή 21 Οκτωβρίου, στις 12 μ.μ., αναπτύσσεται σε μεγάλο τμήμα του υγροτόπου, χαρακτηρισμένου ως υδροβιότοπου και καταφυγίου άγριας ζωής, με στόχους την περιβαλλοντική αγωγή και ευαισθητοποίηση, την επιμορφωτική διαδικασία, την έρευνα και ανάπτυξη και τη λειτουργία του ως ιχθυοτροφείο προϊόντων υψηλής διατροφικής αξίας.

Στο «Τηθύς» όλες οι ενεργειακές ανάγκες καλύπτονται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειες, καθιστώντας την πλήρη αυτονομία του πάρκου. Ειδικότερα, η χρήση νερού δεν επιβαρύνεται από γεωτρήσεις και εξασφαλίζεται για τις ανάγκες του πόσιμου, από το δίκτυο ύδρευσης και για το πότισμα του περιβάλλοντα χώρου, από υδρομάστευση ομβρύων.

Η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για το τουριστικό περίπτερο "Ιόλη" και τον ηλεκτροφωτισμό του περιβάλλοντα χώρου, καλύπτεται από φωτοβολταϊκά στοιχεία και οι οι ανάγκες του υπό κατασκευή ενυδρειολογικού χώρου θα καλυφθούν από φωτοβολταϊκά στοιχεία και μικρής κλίμακας ανεμογεννήτριες.

Η οξυγόνωση του νερού εκτροφής κυρίως στις περιόδους ανοξικών συνθηκών θα καλύπτεται από σύγχρονο εξοπλισμό με τη χρήση της αιολικής ενέργειας.

«Πρόκειται για ιδιωτική πρωτοβουλία που χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους» αναφέρει ο βιολόγος Κωνσταντίνος Κουκάρας, εκπρόσωπος της εταιρείας "Νέαρχος Ο.Ε.", που υλοποίησε το έργο σε συνεργασία με την "AlphaMENTOR".

Φυσικό εκτροφείο ψαριών

 Το υδάτινο τμήμα του πάρκου λειτουργεί ως φυσικό εκτροφείο ψαριών, καρκινοειδών και άλλων υδρόβιων οργανισμών χωρίς την προσθήκη εξωτερικής τροφής. Έχει σχεδιαστεί ένα πλάνο αποκατάστασης της ιχθυοπανίδας του υγροτόπου και ήδη εφαρμόζονται προγράμματα εμπλουτισμού.

«Ευελπιστούμε σε περίπου ένα χρόνο να μπορούμε να διαθέτουμε προς πώληση τα πρώτα μας αλιεύματα, όπως κεφαλόπουλα, τσιπούρες λαυράκια, καβούρια και γαρίδες» αναφέρει ο κ. Κουκάρας.
 

Οι δραστηριότητες αναψυχής του πάρκου περιλαμβάνουν ελεύθερη περιήγηση σε διαμορφωμένη πεζοπορική διαδρομή 1000 μέτρων, ανάμεσα στο νερό και στο χερσαίο χώρο όπου ο επισκέπτης μπορεί να πληροφορηθεί για τους υδρόβιους οργανισμούς που εκτρέφονται και διαβιούν στον υγρότοπο, να φωτογραφήσει τη σπάνια ορνιθοπανίδα, να θαυμάσει πλατώνια και άγρια αιγοπρόβατα, να πληροφορηθεί για την εξέλιξη της ζωής και των υγροτόπων από το μουσειακό χώρο.

Παράλληλα, τα παιδιά θα μπορούν να λάβουν μέρος σε δύο διαδραστικά παιχνίδια ή να συμμετέχουν σε προγράμματα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.

Τέλος, στο άμεσο μέλλον θα δίδεται η δυνατότητα αλίευσης με καλάμι σε επιλεγμένα σημεία του πάρκου για τους λάτρεις του ψαρέματος και ιππασίας ενώ στα σχέδια της διεύθυνσης είναι και η δημιουργία ενυδρείου, προκειμένου ο επισκέπτης να βλέπει από κοντά του υδρόβιους οργανισμούς που ζουν στο πάρκο και στα υδάτινα συστήματα της χώρας μας.

Το εισιτήριο για τους επισκέπτες, όπως ανακοίνωσε ο κ. Κουκάρας, θα διαμορφώνεται από 3 έως 5 ευρώ.

 
Ο υγρότοπος
 

Το πάρκο «Τηθύς» έχει αναπτυχθεί στον υγρότοπο της αύλακας Παπαπουλίου στους Ν. Πόρους Πιερίας, ο οποίος καταλαμβάνει συνολική έκταση περίπου 3.000 στρεμμάτων, με λεκάνη απορροής 16 τ.χμ..

Ο υγρότοπος δημιουργήθηκε από τη ροή του ποταμού Παπαπούλι και την επίδραση της παλίρροιας της θάλασσας, σχηματίζοντας ένα δίκτυο υδάτινων θυλάκων στη χερσαία έκταση, στους οποίους διαβιεί πληθώρα ειδών ιχθυοπανίδας, ορνιθοπανίδας, ερπετοπανίδας, κ.λπ.

Η συνεχής ανάμιξη ποσοτήτων γλυκού και θαλασσινού νερού, σε συνδυασμό με τις περιβαλλοντικές συνθήκες της περιοχής, καθιστούν τον υγρότοπο ένα τροφικά πλούσιο οικοσύστημα.

Η χλωρίδα του περιλαμβάνει πάνω από εξακόσια είδη φυτών και η πανίδα του αποτελείται τόσο από αποδημητικά πτηνά όσο και από μόνιμα υδρόβια, παρυδάτια και αρπακτικά είδη πτηνών, καθώς και από σημαντικό αριθμό ιχθύων, θηλαστικών, αμφίβιων και ερπετών.

Για τα μεταναστευτικά είδη η ευρύτερη περιοχή του υγροτόπου αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους σταθμούς της Ανατολικής Ηπειρωτικής Ελλάδας.

Ιδιαιτέρως η ιχθυοπανίδα του αποτελείται από περισσότερα από 30 είδη, πολλά από τα οποία με υψηλή εμπορική και διατροφική αξία και κάποια άλλα σημαντικής οικολογικής σημασίας.

Η περιοχή του υγροτόπου διέπεται από το ευρωπαϊκό και το εθνικό θεσμικό πλαίσιο για τη διαχείριση της παράκτιας ζώνης και την προστασία των υγροτόπων και είναι χαρακτηρισμένη ως καταφύγιο άγριας ζωής και ως φυσικό ιχθυοτροφείο.


Πηγή: http://www.paseges.gr