paseges cert

Γνωρίστε το Μπουραζάνι

Μπουραζάνι: Εκεί όπου η άγρια φύση συναντά την ηπειρώτικη φιλοξενία

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Μπουραζάνι, εκτάσεως 2050 στρεμμάτων «γεννήθηκε» το 1916, όταν αγοράσθηκε από τον Ευάγγελο Τάσσο. Στην αρχή, όπως μας είπε ο κύριος Γιώργος Τάσσος, η έκταση αυτή χρησιμοποιούνταν για τα κοπάδια των ζώων που εξέτρεφε η οικογένεια όμως στη συνέχεια οι αρχικές σκέψεις να γίνει ο χώρος επισκέψιμος απέδωσαν καρπούς με τη βοήθεια Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, ιδίων κονδυλίων, πολλής προσωπικής εργασίας, και επιμονής.

Έτσι, σήμερα, ο χώρος είναι επισκέψιμος και μπορεί να δέχεται καθημερινά ανθρώπους όλων των ηλικιών, ευαισθητοποιημένους, ή όχι ακόμη, σε θέματα οικολογίας.

Κύριος σκοπός είναι η φιλοξενία των ζώων, η διατήρηση της ισορροπίας του ζωικού του πληθυσμού, η παρατήρηση των ζώων στο φυσικό τους περιβάλλον, η πληροφόρηση σχετικά με τους βιολογικούς κύκλους αυτών, η ενημέρωση πάνω σε θέματα χλωρίδας και πανίδας της περιοχής του Μπουραζανίου καθώς και οι προσπάθειες για την διαφύλαξη του περιβάλλοντος και του πολιτισμού στην περιοχή.
 
Στο Κέντρο του Περιβαλλοντικού Πάρκου από το 2003 λειτουργεί το συνεδριακό Κέντρο "Ophrys Epirotica" που χρησιμοποιείται για την οπτικοακουστική περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των επισκεπτών του πάρκου.

Όπως ανέφερε ο κύριος Τάσσος στo paseges.gr «εκεί γίνεται προβολή με την βοήθεια projectors σχετικά με τους βιολογικούς κύκλους των ζώων, με την σπάνια χλωρίδα και πανίδα της περιοχής, καθώς επίσης και τα πολιτιστικά επισκέψιμα μνημεία αυτής».

Τα παράγωγα των ζώων (πεσμένα κέρατα ελαφιών κ.λπ.) αξιοποιούνται στο εργαστήριο κεράτων - τρόπαιων που βρίσκεται δίπλα από το περίπτερο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Εκεί ο κόσμος  μπορεί να παρατηρήσει την επεξεργασία και στο εκθετήριο τα τελικά κομψά παραγόμενα προϊόντα .

Στο ειδικά διαμορφωμένο περίπτερο, εξάλλου, στο κέντρο του περιβαλλοντικού πάρκου, ο επισκέπτης θα ενημερωθεί αναλυτικά για τους βιολογικούς κύκλους ή τις συνήθειες των ζώων που φιλοξενούνται, από τον κτηνίατρο του πάρκου μέσα από παραστατικούς πίνακες και εκθέματα.

Η βορειοδυτική Ελλάδα, λόγω της ενδιάμεσης θέσης της μεταξύ περιοχών όπου κυριαρχούν τα κεντρο-ευρωπαϊκά και μεσογειακά χλωριδικά στοιχεία, χαρακτηρίζεται γενικά από μεγάλο χλωριδικό πλούτο σε επίπεδο ειδών που ανήκουν και στις δυο χλωριδικές περιοχές.

Επιπρόσθετα στο παραπάνω ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της βορειανατολικής Ελλάδας, η περιοχή Μπουραζανίου, χαρακτηρίζεται από ασυνήθιστα υψηλή ποικιλότητα σε επίπεδο ειδών και οικοτόπων, λόγω του εύρους των κλιματικών και υψομετρικών συνθηκών και της ποικιλίας των τοπογραφικών συνθηκών και γεωλογικών υποστρωμάτων που απαντούν στην περιοχή.

Επιπλέον, οι ανθρωπογενείς δράσεις που λαμβάνουν χώρα εδώ και αρκετές χιλιάδες χρόνια έχουν επιφέρει ως αποτέλεσμα ένα σύνθετο μωσαϊκό από φυσικούς, ημι-φυσικούς και ανθρωπογενείς οικοτόπους που προάγουν τα υψηλά επίπεδα βιοποικιλότητας.

Στην εξεταζόμενη περιοχή έχουν μέχρι τώρα καταγραφεί περισσότερα από 800 διαφορετικά φυτικά taxa, ορισμένα από τα οποία είναι ιδιαίτερα αξιόλογα με πληθυσμούς όχι μεγάλους και ευρέως εξαπλωμένους, και /είτε ενδημικά είδη της Βαλκανικής, ενώ η χλωρίδα της περιοχής χαρακτηρίζεται από ένα εξαιρετικά μεγάλο πλούτο σε ορχεοειδή, που αντιστοιχούν στο 15%  του προαναφερόμενου συνολικού αριθμού ειδών χλωρίδας της περιοχής.

Υπομεσογειακά φυλλοβόλα δάση δρυός με διάφορα είδη βελανιδιάς καλύπτουν εκτεταμένες επιφάνειες, κυρίως στα χαμηλά και μεσαία τμήματα της περιοχής, ενώ στις μεγάλου υψομέτρου ορεινές ζώνες απαντούν δάση κωνοφόρων, με κύρια δομικά τους στοιχεία τη μαύρη πεύκη και την υβριδογενή ελάτη.

Τα δάση κωνοφόρων επιδεικνύουν μια σχεδόν φυσική δομή και ένα φυσικό συνδυασμό ειδών, παρά το γεγονός ότι η βόσκηση αποτελεί την πιο συνηθισμένη ανθρωπογενή δραστηριότητα.

Τα υπομεσογειακά φυλλοβόλα δάση δρυός, δείχνουν σημάδια προηγούμενης ανθρωπογενούς επέμβασης, στη βάση της εφαρμοζόμενης διαχειριστικής πρακτικής, όπως η βόσκηση, οι πρεμνοφυείς συστάδες και η κλαδονομή. Μεταξύ των υπο-μεσογειακών ξυλωδών ειδών που απαντούν στην περιοχή, υπάρχουν αρκετά σπάνια Ευρωπαϊκά και Βαλκανικά ενδημικά, όπως: η αγριοφουντουκιά ή αγριολεπτοκαρυά κ.ά.

Σε περιοχές που δεν έχουν αξιοποιηθεί, όπως κοντά σε εκκλησίες, απαντώνται πολύ καλά διατηρημένα δένδρα διαφόρων ειδών με ασυνήθιστα μεγάλες περιμέτρους κορμών.

Πρόκειται για σπάνιες μορφές αυτών των δενδρωδών ειδών στο σύνολο της περιοχής εξάπλωσής τους στον ευρωπαϊκό και βαλκανικό χώρο. Η φυσική βλάστηση των ανοιχτών-φωτεινών βιοτόπων, περιορίζεται σε βραχώδεις και μόνιμα υγρές θέσεις, που συνήθως απαντούν στις πηγές καθώς και στις εκτεθειμένες στο δυναμικό της κατάκλυσης των ποταμών και χειμάρρων.

Απαντώνται ακόμη παραποτάμιες μονάδες βλάστησης με δάση και θαμνώνες που συγκροτούνται από πλατάνια, σκλήθρο  και διάφορα είδη ιτιάς, κατά μήκος των όχθων του ποταμού Αώου, που διαμορφώνει οικοτόπους στην κοίτη του ποταμού σε μεγάλες αποστάσεις.

Όπως μας διευκρίνισε ο κύριος Τάσσος, πολύς κόσμος συγχέει την έννοια του αγροτουρισμού με αυτή του οικοτουρισμού. «Στην Ελλάδα στην πραγματικότητα υπάρχουν το πολύ 1-2 αγροτουριστικές μονάδες υπό την στενή έννοια του όρου.

Όταν μιλάμε για αγροτουρισμό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πως πρόκειται στην ουσία για μία αγροτική και κτηνοτροφική μονάδα στην οποία ο τουρίστας συμμετέχει στην παραγωγική διαδικασία. Αυτό δεν ισχύει και με τον οικοτουρισμό» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Το Μπουραζάνι είναι κατ’ ουσίαν ένα περιβαλλοντικό πάρκο στο οποίο ο κόσμος ενημερώνεται και παρατηρεί τα άγρια ζώα, όμως δεν μπορεί να συναναστραφεί με αυτά γιατί πολύ απλά δεν γίνεται καμία προσπάθεια να τα εξημερώσουμε. Σκοπός μας είναι ο κόσμος να έρθει σε επαφή με την άγρια πανίδα αλλά όχι να αλληλεπιδράσει μαζί της», συμπλήρωσε.

Ερωτηθείς για την αναλογία Ελλήνων και ξένων που επισκέπτονται το Μπουραζάνι αλλά και για το πόσο ενδιαφέρεται ο κόσμος για τέτοιου είδους τουριστικές αποδράσεις μας απάντησε: «Η αναλογία ήταν και είναι 98% Έλληνες και μόλις 2% ξένοι. Ιδίως σήμερα, που ο Έλληνας δεν διαθέτει τόσα πολλά χρήματα για να ξοδέψει σε ταξίδια και εκδρομές, αναζητά ποιοτικότερους τρόπους να περάσει τις διακοπές του και να διευρύνει τους ορίζοντες του. Ακόμη, εμείς προσπαθούμε να προσελκύσουμε και τον κόσμο που κάνει τις διακοπές του στην ευρύτερη περιφέρεια Ηπείρου και ο οποίος διαθέτει μία μέρα για να την περάσει στο περιβαλλοντικό πάρκο. Εμείς σε συνεργασία με την Περιφέρεια προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τον κόσμο για θέματα περιβάλλοντος και άγριας φύσης», μας τόνισε.

Επιπλέον, μας εξήγησε πως γίνονται σημαντικές προσπάθειες για συνεργασία με χώρες του εξωτερικού όπως το Ισραήλ, η Δανία και η Σουηδία αφού «η Ελλάδα συνδυάζει βουνό με θάλασσα και οι τουρίστες σαφώς θέλουν να απολαύσουν και τα δύο στις διακοπές τους».

Τέλος, μας είπε πως πλέον παράγονται εξαιρετικά προϊόντα από τα άγρια ζώα του πάρκου πάντα όμως με σεβασμό στην χλωρίδα και πανίδα της περιοχής.

«Δεν εκμεταλλευόμαστε τα ζώα, φτιάχνουμε πανέμορφα διακοσμητικά από τα κέρατα των ελαφιών, των ζαρκαδιών και των αγριόχοιρων μόνον όταν τα κέρατα αυτά πέφτουν από το ζώο και μόνο όταν κάποιο ζώο είναι πληγωμένο ή είναι ατίθασο και πρέπει να φύγει χρησιμοποιούμε το κρέας του για το εστιατόριο του ξενοδοχείου.

Επιπλέον παράγουμε τα μοναδικά σε όλη την Ελλάδα, λουκάνικα από κρέας αγριόχοιρου και ελαφιού όπως επίσης και προσούτο από ελάφι αλλά πραγματικά οι ποσότητες είναι ελάχιστες» όπως μας τόνισε.

Το Περιβαλλοντικό Πάρκο "Μπουραζάνι" λειτουργεί παράλληλα με το ξενοδοχείο "ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ" , είναι ανοικτό για το κοινό όλο τον χρόνο και δέχεται επισκέψεις καθημερινά.
 

Αλέξανδρος Μπίκας

mpikas@paseges.gr